Fågelrapporten för Tjust 2022

Nu är rapporten gällande fågelobservationer gjorda i Tjust 2022 färdigställd och utskickad till föreningens medlemmar. Sammanställningen bygger på alla observationer av fåglar som finns inrapporterade på Artportalen. Det är ett omfattande arbete som ligger bakom, där mängder av observationer gås igenom och de fynd som är intressanta nog att ingå i fågelrapporten väljs ut. Trots ett omfattande kontrollarbete och korrekturläsning finns det säkert enstaka fel, t ex signanatur som är fel, fel datum mm.

Enstaka gånger händer det att sällsynta fåglar ”tappas bort” och saknas i den slutgiltiga sammanställningen. Så är fallet med den hökuggla som Stefan Kasselstrand såg och fotograferade vid Gloo på vägen ut mot Kvädö 1/12. Det är den enda observationen i rapportområdet 2022. Arten är inte årlig här, men vissa vintrar uppträder den invasionsartat i södra Sverige. Vintern 2022/2023 var inte en sådan även om arten noterades på flera platser i Götaland. Från vårt område finns ytterligare två rapporter intill E22:an nära infarten till Blankaholm 5/2 och 15/2 2023. Troligen rör det sig här om en och samma individ.

Observationen vid Gloo kommer att finnas med i fågelrapporten från 2023.

Magnus Kasselstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *