Presentation Pilgrimsfalk i Tjust den 2 oktober

Larsgunnar berättade om pilgrimsfalkens biologi och livsvillkor och dess nära utrotning i Sverige på grund av användningen av biocider i jordbruket under 1950 – och 1960-talen. Tack vare stora insatser från Projekt Pilgrimsfalk från slutet av 1970-talet genom uppfödning och utsättning av ungar är populationen nu så stor att uppfödningen kunnat avslutas. Projektet lever vidare i BirdLife Sveriges regi under namnet Pilgrimsfalk Sverige och har som främsta uppgift att följa falkarnasfortsatta utveckling och avstyra eventuella hot.

I Tjust Fågelklubb arbetar Kent Gullquist och Lg inom projektet ochbevakar här den glädjande utvecklingen i Tjust där pilgrimsfalkarna gått från ett par 2014 till åtta par idag.

Det finns förutsättningar för en fortsatt expansion i landet och speciellt i Tjust.

Ca 30 personerdeltog vid presentationen.

Larsgunnar