Fåglar vid Kulbacken/Västerviks hamn

Efter en natt med ymnigt tungt snöfall, följde en kall nordvästvind och uppehåll. Dagen var en samordnad exkursion mellan studiecirkeln ”Fåglar från början” och en ordinarie klubbprogrampunkt. Studiecirkeln började på Kulbacken, där undertecknad med hjälp av Michael Söderström, hjälpte till
att artbestämma fåglarna vid matningen. Det var föredömligt behagligt inomhus, med övriga frös under ledning av Ingrid Hjortvid Johansson m fl i hamnen. På matningen noterades följande arter: ringduva (1), större hackspett, koltrast, nötväcka, talgoxe, blåmes, gråsparv, gråsiska, grönfink, domherre (1), stenknäck (minst 1 par), bofink (5) och gulsparv. Inalles 13 arter. Efter en timme börjad frusna hamnskådare att droppa in och en gemytlig gemensam samvaro med fika vidtog. Bo Lewander var kvar ute i kylan och rapporterade att fåglarna var koncentrerade till Notholmen.

Vi vandrade ner och alla fick se de litet ovanliga arterna smådopping (2), brunand (1 hane) och salskrakar (ca 5) på hyfsat avstånd bland mängderna av vigg. 3 havsörnar borta vid Lucerna drog upp mängder av sjöfågel. De som var kvar till slutet fick dessutom lön för mödan i form av 1 bergand (2K hane) och 1 alfågelhona. Övriga arter vid hamnen: knölsvan, sothöna, gräsand, vigg,
knipa, storskrake, gråtrut, skrattmås, kråka och skata.
Totalt noterade studiecirkelns deltagare 29 arter.

Magnus Kasselstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *