Ringmärkning av strömstare vid Sågartorpet, Björnsholm

Vilken lyckad exkursion! Elva kvinnor, elva män och fem barn kom med i det vackra vädret. Samåkning till Sågartorp vid Björnsholm. Ganska omgående såg vi en strömstare flyga uppströms vid övre fallet. Nätet sattes upp och strax efter fastnade en strömstare i nätet. Men den kom från området nedströms. Efter fågeln plockats ur nätet tog Kent och Eddy en omväg uppströms för att driva ned strömstare nummer ett. De lyckades få den att flyga ned mot nätuppställningen men den passerade över nätet. Alla fick se även den strömstaren. Nåväl, det visade sig att den fångade strömstaren redan var ringmärkt på höger tars. Alltså en hona. När Magnus senare kontrollerade ringnumret fann han att hon ringmärkts på samma plats den 4 november 2015 som en 2K+ fågel, dvs hon var född 2014 eller tidigare. Dessutom har hon fångats och kontrollerats i Överum. Ett gott exempel på ortstrohet. Men är det honan som häckat senast i somras vid Hägg eller är hon en av strömstararna som häckar i Norska fjällen och bara övervintrar här nere?

Efter den lyckade strömstarekontrollen åkte vi till Trostad, Björnsholm för att skåda två mindre sångsvanar bland kanske 100 ”vanliga” sångsvanar. Förhoppningsvis fick alla se den sällsynta arten. Efter detta fortsatte en något decimerad styrka till Ottinge för att beskåda mängder av gäss och sångsvanar på fälten. Vi såg ca 50 bläsgäss, 200 sädgäss, 200 sångsvan, kanadagäss, grågäss, tofsvipor, ormvråk och sex havsörnar samtidigt i luften.

Skall vi fånga en strömstare i år igen?

Magnus berättar om strömstare för barnen

Här är den ringmärkta strömstarehonan. Minst fem år gammal

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *