Årsmöte 2020 – präglat av Corona

Tjust Fågelklubbs årsmöte hölls den 21 mars i Åby Fritidsgård, Gamleby. En mindre skara medlemmar hade hörsammat varningar om Coronavirus men deltog i mötet trots detta.

Gängse punkter behandlades: Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Samtliga medlemmar i styrelsen omvaldes.

Verksamhetsberättelse och protokoll från årsmötet kan skickas via mejl till den medlem som så önskar.

Det inställda föredraget och bildvisningen av Stefan Oscarsson utlovas vid ett senare tillfälle. Vi återkommer om tid för detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *