Informationstavla vid Valstad kvarn till Stig Westers Minne

Tjust Fågelklubb har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Tjust utformat och byggt en informationsskylt vid Valstad kvarn.

Skylten beskriver naturen vid denna mötesplats mellan Tjustleden och Granhulteån med dess strömstarar och forsärlor.

Syftet är att informera om det arbete framlidne Stig Wester gjorde både vid skapandet av Tjustleden och inom forskningen av strömstarens flyttning.

Den fina portalen har byggts av klubbmedlem och konsthantverkare Rabbe Palm.

Foto: Larsgunnar Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *