Hjälp till att bevara den biologiska mångfalden i skogen!

Naturvårdsverkets redovisning 2020 av hur det står till med den biologiska mångfalden i Sverige, är till stora delar en dyster läsning inte minst när det gäller skogen. Av de 14 olika skogstyper nedanför fjällkedjan uppnår ingen gynnsam bevarandestatus! Dessutom är ett stort antal växt- och djurarter knutna till skogen hotade. Sverige lever inte upp till det man skrivit under i Bryssel! Rapporten pekar
ut två orsaker till det dåliga läget – en otillräcklig avsättning av skyddad skog och det moderna skogsbrukets monokulturer.

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har samtidigt helt otillräckliga resurser för att bevaka den mängd av avverkningsanmälningar som kommer in. Det känns som vi med våra drygt 300 medlemmar skulle kunna göra en stor insats, genom att besöka och notera ovanliga arter i de områden som ska avverkas, för att om möjligt rädda delar av den biologiska mångfalden. På länkarna nedan kan man gå in och se vilka områden som anmälts för avverkning.

Om ni behöver hjälp eller om ni vill ha förslag på besöksområden, kan ni höra av er till Larsgunnar och Magnus. Det går även att rapportera observationer till oss, men ännu bättre är att lägga in dessa på Artportalen. Inte bara fåglar (t.ex rovfågelbon, järpe) utan också växter, insekter mm är intressant. Fotografera gärna för att senare få
hjälp med artbestämning!

Tips. En art som minskat mycket och som kräver gammal skog är knärot. Den blommar nu i juli-augusti och hittar man den måste hänsyn tas vid avverkning. Dessutom indikerar den att det kan finnas andra krävande arter. Hoppas nu att så många som möjligt ger sig ut i skogen för att rädda en del gammal skog med stora biologiska värden!

Länk till Skogsstyrelsens Skogens Pärlor:
https://kartor.skogsstyrelsen.se

Länk till karta över avverkningsanmälningar. Genom att klicka på det anmälda området fås data som behövs vid kommunikation med Skogsstyrelsen:
https://www.avverkningskoll.se/

Länk till karta med delvis samma information, men även innehållande vissa naturvärden samt möjlighet att sortera anmälningarna efter anmälningsdag
https://www.skogskartan.nu/

 

Knärot.

Foto © Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15778578

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *