Tjust Fågelklubbs årsmöte med efterföljande föredrag om ängshök

Årsmötet genomfördes i lördags (19 mars) vid Åby Herrgård i Gamleby Trots det vackra vädret kom nästan 30 deltagare.  Nya styrelsemedlemmar som invaldes är Lillemor Eriksson (kassör), Git Jansson, Anders Thåström och Olle Svernell.

Vi avtackade Kent Gullquist, Jeanette Nilsen och Rainer Winkler som valt att avgå. Kent har varit med i styrelsen som kassör sedan 2006, Jeanette har varit med sedan 2017 och Rainer ett år, men som bekant startade han Tjust Fågelklubb 2005 och har varit dess ordförande till och med 2017.

De avtackade. Från vänster Kent Gullquist, Jeanette Nilsen och Rainer Winkler

Åhörare på årsmötet

Efter årsmötet höll Rikard Fredriksson ett intressant föredrag, Ängshökens trevande utveckling som häckfågel i Östergötland. Under senare år har revir funnits i området mellan Skänninge och Linköping samt i ett område på Vikbolandet öster om Norrköping.

Häckningsframgången har varierat mycket genom åren. Samarbete med markägare genom avsättning av skyddsområden kring häckningsplatsen har varit framgångsrikt och alla markägare har varit positiva. I slutet av april kommer ängshökarna tillbaka och passerar kanske över Tjust. Ha kikaren beredd!

Föredragshållare Rikard Fredriksson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *