Rapport fån ringmärkning av nattskärror vid Uknö 30 augusti

Vi satsade hårt på aktiviteten ”Ringmärkning av nattskärror” vid Uknö den 30 augusti. Redan på eftermiddagen satte vi upp inte mindre än sju nät. Tre i ordinarie nätgata mot pumphuset och ett utanför pumphuset mot Loftaån. Men dessutom hade vi två nät vid vassområdet utanför Näset och ett
vid Lillängen (åt Vinö-hållet). De första deltagarna kom redan en timme före utsatt tid och klockan 19:30 hade 21 personer samlats vid informationstavlan.

Vi inledde med att kort berätta om nattskärran, dess läten, födoval, biotopval och flyttning. Ungefär klockan 20 var alla nät klara och spelarna med
nattskärrans revirläte (surrande lätet) drogs igång. Tjugo minuter senare var det dags för första kollen av näten. I den ordinarie nätgatan och i nätet mot Loftaån var det tomt. Vid kollen av de tre övriga näten måste bil användas pga avstånden. Vid Lillängen satt en nattskärra på stängseltråden en bit från nätet
och en annan flög just över nätet. Ficklampans stråle riktades på den sittande nattskärran och den flög som önskat mot nätet, men i sista sekunden svänger den av och rundar nätstolpen, dvs stolpe ut – puhh!

Det först kontrollerade nätet utanför Näset var tomt. Nu fanns bara en chans kvar med det sista nätet och, jubel och dunder, där satt en nattskärra prydligt fast i nätet! Den fångade skärran transporteras i påse till samlingsplatsen vid infotavlan, ringmärktes, biometriska mått togs och skärran fotograferades.
Den visar sig vara en årsunge och den blev grundligt beskådad och fotograferad av all deltagarna. Men sedan blev det inte fler fångade skärror och tillställningen avslutades vid 21:30.

Kent och Larsgunnar

Där satt nattskärran i nätet!!  Foto: Leif Rosander

Foto: Leif Rosander

Foto: Leif Rosander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *