Rapport från Kommunracet 2-3 november 2019

Som traditionen bjuder deltog Tjust Fågelklubb i den årliga tävlingen mellan Smålands fågelklubbar, där målet är att notera så många fågelarter som möjligt under 48 timmar första helgen i november.

Totalt 31 medlemmar bidrog med observationer och de 116 arter som blev slutresultat, måste anses som mycket bra. Som bonus var det många som fick härliga fågelmöten och andra naturupplevelser i det annars gråtrista november.

Redan när lördagen summerades vid den traditionsenliga middagen på kvällen hade vi fått inrapporter om 102 arter. Bland dessa kan nämnas de svåra skogsarterna tjäder och nötkråka, En rejäl satsning av Mathias och Mats i norra skärgården gav god utdelning i form av tre arter alkor, dvärgbeckasin, berguv, skärpiplärka mm.

Vid Uknö sågs sex arter simänder under helgen och i området hittades även karaktärsarterna vattenrall, enkelbeckasin, skäggmes och sävsparv. På
lördagen hittades även en liten flock med tallbitar i Västervik, en art som uppträtt invasionsartat i södra Sverige de senaste tio dagarna. Kungsfiskare och strömstare blev också klara genom riktade insatser.

Målet för söndagen var att hitta ytterligare 14 arter, vilket skulle innebära en art bättre än 2019. Det började lite trevande, men så började vårt internlarm ”plinga”: 08:49 gråhakedopping, Händelöp, 08:49 stjärtand, Uknö, 09:02 bergand, Uknö, 10:28 orre, Hjorted, 10:33 sädesärla, Lucerna, 10:33
salskrake, Tinderedsviken, 10:44 sädgås, Händelöp, 10:59 Järpe, Jössebäck, 12:29 tretåig mås, Händelöp, 12:50 storlabb, Händelöp, 13:04 TÄRNMÅS!!!, Händelöp, 13:12 bredstjärtad labb, Händelöp,13:24 sparvuggla, Jössebäck och 13:49 prutgås, Händelöp.

Vi nådde alltså 116 arter med de 14 nya på söndagen! Eftersom jag själv stod på Händelöp tillsammans med Mathias på söndagen, kan jag bara konstatera – otroligt! Vi hade bevakat lokalen redan från 07:30 och förmiddagen var lugn både vindmässigt och fågelmässigt. En rastande gråhakedopping och några sträckande sädgäss var de enda nya. Strax efter kl 12 ökade så vinden
hastigt och på bara några minuter blåste det upp rejält från NO-O. Det blev början på en av de mest omtumlande fågeltimmar jag upplevt! Inom loppet av 45 minuter hade vi sett 2 tretåiga måsar, 1 tärnmås, 1 storlabb och 6 bredstjärtade labbar. Inte klokt och det var tur att man inte var ensam!
Fram mot kl 14:30 kom regnet och därefter tillkom inget nytt.

Stort tack till alla som bidrog till det lysande resultatet!

Magnus Kasselstrand

Artlistan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *