Sångsvaninventering 11-12 januari 2020

Den internationella sångsvaninventeringen 2020 genomfördes lördag till söndag 11-12 januari.

I Sverige organiseras inventeringen av Biologiska institutionen vid Lunds universitet. Här i Tjust har (minst) 20 personer deltagit och rapporterat. Av dessa 20 lyckades två inte hitta sångsvanar inom sina tilldelade områden och möjligen har fler letat oorganiserat utan att hitta några.

Under lördagen fann vi totalt 235 sångsvanar på 22 platser. Av dessa svanar var 194 adulta och endast 41 var 2K (ungar från 2019). Under söndagen fann vi totalt 246, varav 142 var 2K. Några flockar under söndagen räknades in även under lördagen.

Flockar med minst 20 svanar fanns vid Torp-Uknadalen (30), Mellbygärde-Västra Ed (36), Bjursund (62), Värmvik-Gamleby (27), Uknö (29), Åkervristen-Uknadalen (22), Hunsalasjön-Hallingeberg (37) och Knappekulla-Tryserum (32). Uppenbarligen finns inga riktigt stora flockar kvar i Tjust.

Antalet rapporterade ungfåglar är förvånansvärt litet. Ungfåglarna följer föräldrafåglarna ända fram till våren och det låga antalet observerade ungfåglar kan indikera ett dåligt häckningsresultat för sångsvan 2019.

Ett annat resultat är de många små flockarna, oftast familjegrupper. Dessa är på plats inom det gamla reviret och lämnar det först då isen lägger sig på sjön och födan tryter.

//Larsgunnar

Observerade sångsvanar 11-12 januari 2020: >= 20 (röd), 10-19 (gul), 1-9 (svart)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *