Rapport från Tjust fågelklubbs aktivitet – Ringmärkning ved Uknö

Ringmärkning Brostugan 22/8-20 

Vi hade tur att regn- och åskskurar höll sig borta denna morgon, som blev mycket lyckad för de som deltog. Drygt 15 medlemmar fick vara med och ringmärka 81 fåglar av 16 arter och dessutom
kontrollerades ett 10-tal egna redan märkta fåglar.

Som vanligt dominerade rörsångare och sävsparv
i fångsten, men även skäggmes, sävsångare och kärrsångare kunde visas upp. Märkningen skedde ”coronaanpassad” bakom det skydd som Larsgunnar tillverkat för ändamålet.

Parkeringsplatsen är dessutom en väldigt bra observationplats, där överblicken över Vadarängen är god, inte minst då moln skymmer solen. Pga torkan finns väldigt lite vatten kvar, men närmare 30
större strandpipare, svartsnäppa, brushanar, kärrsnäppor och grönbenor födosökte på bekvämt avstånd.

Dessutom rastade mängder av ärlor och piplärkor på ängen. Den misstänkta citonärlan som hördes, kunde tyvärr aldrig ”spikas”. Andra fågelupplevelser var 6 överflygande ägretthägrar, en
vattenrall som födosökte öppet i kanten mot vassen, en kungsfiskare som hördes flyga runt och en lärkfalk som jagade.

Vilken morgon med fågel och trevlig samvaro!

Magnus Kasselstrand

 

Taltrast 2K+ som ringmärktes under morgonen. Foto: Larsgunnar Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *