Nattskärror 9 juni 2021

Att en stilla kväll i början av sommaren lyssna på nattskärrans spinnande är alltid en stor naturupplevelse. 15 klubbmedlemmar hade hörsammat den snabbt utskickade exkursionsinbjudan och fick inte bara höra en utan flera skärror vid Ljusgöl väster om Storsjön, Ankarsrum.

Dessutom fick deltagarna möjlighet att få se nattskärra på nära håll, då en av tre fångade nattskärror ringmärktes. Samtidigt med märkningen genomfördes en inventering av största delen av det område som planerats för vindkraft.

Totalt kunde 13-14 olika nattskärror avlyssnas, vilket visar på hög täthet av
arten i området runt Storsjön (se karta). Tanken på att, denna stilla försommarnatt med spelande morkullor och nattskärror, det istället skulle höras vinande ljud och blinkande ljus från 250 meter höga maskiner utplacerade runt sjön är både absurd och grotesk. Man kan fundera på vilken
natursyn som vindkraftens förespråkare har. Det är alldeles uppenbart att Tjust Fågelklubb behövs som aldrig förr!

Magnus Kasselstrand

Inventering av nattskärra omkring Storsjön, Ankarsrum, juni 2021. Siffran anger antalet hörda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *