Rapport över berguv i Tjust våren 2021

Nu har vi besökt alla kända berguvslokaler och kan rapportera årets resultat för Tjust i siffror:

Antal aktiva revir (ropande hane, hona, båda eller konstaterad häckning): 20 Antal konstaterade häckningar: 10
Antal troliga häckningar men där boplats inte hittats: 3
Antal ringmärkta ungar: 14

Totalt antal besökta (avlyssnade eller fysiskt besökta) lokaler: 38

Häckning har i år inte skett på fyra lokaler där det var häckning 2020. I år har vi hittat en tidigare okänd lokal med häckning och två ungar. Dessutom lyckades vi ringmärka två ungar på en lokal där vi tidigare år misslyckats med att hitta bohyllan. Jämfört med tidigare år borde därför årets resultat vara 10 ringmärkta ungar, dvs samma som 2020.

Vid en lokal, där en ca sju veckor gammal unge ringmärktes, hittade vi en död unge, äldre än den ringmärkta. Detta var på en skärgårdslokal och predatorn var sannolikt en havsörn.

De flesta berguvarna har häckat tidigt i år. Vi har tidigare år börjat bobesök och ringmärkning sista veckan i maj. I år borde vi börjat en vecka tidigare, dvs mitten av maj. Medelåldern på ungarna vid ringmärkning har varit ca 35 dagar och äldsta ungen var sju veckor. När ungarna är mer än 5-6 veckor är risken mycket stor att de hoppar från bohyllan.

Larsgunnar och Kent

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *