Ejderhusprojektet 2019


Ejderhusprojektet 2019

Bakgrunden för ejderhusprojektet är att man har noterat att allt färre ejdrar häckar i den yttre skärgården. Man antar att detta orsakas av en ökande havsörnspopulation och att ruvande ådor blir lätta byten.

Bland annat i Nordnorge har man en längre tid haft framgång med att sätta ut ejderhus som skydd för häckande ådor. Vi hoppas att detta skall falla väl ut även för våra ejdrar i vår skärgård.

Nu under oktober har alla 33 ejderhusen placerats ut.

På Långskär utanför Sladö har vi placerat ut 13 hus.

I Loftahamars skärgård på Rönnskär 12 hus och Hunnskär 8 hus.

Detta är ett Tjust Fågelklubb projekt finansierat av Länsstyrelsen i Kalmar län och Beijer Byggmaterial, Västervik.

Nu får vi bara hoppas det behagar Ådorna. Det blir spännade att se resultatet under våren 2019.

Largunnar Nilsson bäddar med gammal tång. Det bjuds dessutom på stora öppna fasader med sjöutsikt och strandnära.  – vad kan ejdern mer begära?

Tre nöjda fågelvänner efter utplaceringen av ut de 13 första husen på Långskär. Largunnar Nilsson, Jan Olsson och Per Hedley Nilsen 

Ejderhusplacering på Hunnskär

Alla husen är märkta med en siffra och vems som är ansvariga för projektet. 

Placeringen av de 13 husen på Långskär. Här skall det vara möjligt att bevaka husen från Öudden på Sladö under häckningsperioden utan att störa.

Ejderhusplacering på Rönnskär

Resultat 2019 

Den 21 august utfördes en kontroll av Tjust Fågelklubbs utplacerade 13 ejderlådor på Långskär söder om Sladö. Så långt inga spor efter någon häckning i några av lådorna. 

Det har vuxit upp träd och buskar på ön. Vi rekommenderar Länsstyrelsen att ta bort alla träd och buskar vid kommande röjning. Kanske kan vi då locka tillbaks skrattmås, fisktärna och silvertärna till kolonihäckning som på 60-70-talet. Eller varför inte 50 häckande kentsk tärna som i början av 90-talet. Holkarna då? Naturligtvis vill vi ha tillbaks det 30-tal ejdrar som häckade på ön på 60-70-talet!

Vi har kvar att göra en kontroll av de utplacerade ejderhusen i Loftahammars skärgård. 

Bakgrundsinfo om tillsvaranade projekt vid Helgelandskusten (Norge) och Hävringe

”Oas av käksteder för Ejder” Artikel från Magasinskärgård Vår 2015 om Eijerprojektet vid Helgelandskusten – Norge

Ejderhusprojektet 2017 på Hävringe

Resultat Ejderhusprojektet på Hävringe 2018

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *