Älgsbådarna

Älgsbådarna i ytterskärgården sydost om Händelöp är en mycket intressant liten arkipelag ur fågelsynpunkt. Här häckar kolonier med skrattmås, fiskmås, gråtrut och silvertärna. Dessutom kanske 15 par tordmule, ett par kustlabb, flera par havstrut och förra året silltrut och tobisgrissla. Roskarl och skärpiplärka häckar säkert på flera av öarna.

Älgsbådarna ligger inom fågelskyddsområde för tiden 1/4 – 30/7. Inom projekt Skräntärna besöker vi med speciellt tillstånd Älgsbådarna, liksom ön Skorvan söder om Händelöp, för inventering och ringmärkning av skräntärnans ungar. I år fann vi inga skräntärnor på Älgsbådarnas Svarta udden, där de tidigare häckat. Antagligen har alla valt Skorvan i år.

Tordmularna på bilden var ganska obekymrade om oss i båten. Först när båten stötte mot klippan lyfte mularna och betraktade oss nyfiket från ovan. Perfekt fotoläge för Urban som hade kameran med!

Larsgunnar, Kent, Åke och Urban

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *