Många blåhakar i fångsten på Uknö

Magnus Kasselstrand, Mathias Salomonsson och Kent Gullquist med varsin ringmärkt blåhake.

Lördagen den 3 september hade TFK ringmärkning på Uknö, där många medlemmar tog chansen att få se fåglar på riktigt nära håll.

Det blev en lyckad morgon och förmiddag. Omkring 110 fåglar fick en ring om benet och undersöktes av de fyra ringmärkarna Magnus Kasselstrand, Larsgunnar Nilsson, Kent Gullquist och Mathias Salomonsson. Besökarna fick möjlighet att ta egna bilder, när fåglarna visades upp, och skillnader mellan de olika arterna beskrevs och diskuterades.

Hela sju blåhakar ringmärktes denna morgon, på sin väg från häckningsområdena i fjällvärlden. Ringmärkningen på Uknö erbjuder såhär års goda chanser att på nära håll få bekanta sig med denna fina fågel, som vi annars aldrig ser här nere i syd.


Bland övriga rastande fåglar märktes bland annat en rödstrupig piplärka, som vilade sig en stund i leran på Vadarängen.

Kärrsnäppa, brushane, större strandpipare och gulärla var några andra trevliga arter som noterades.


Text & foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *